• Czwartek, 30 maja 2024
X

Zmiana na stanowisku dowódcy rosyjskich WKS

Jak donoszą rosyjskie media, powołując się na źródła w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej, 20 października doszło do mianowania generała pułkownika Wiktora Afzałowa na stanowisko dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych (WKS).

Wiktor Musawirowicz Afzałow urodził się 9 czerwca 1968 roku. Po szkole Wiktor Afzałow wstąpił do Wyższej Wojskowej Szkoły Radioelektroniki i Obrony Powietrznej im. Puszkina, którą ukończył w 1989 roku. Następnie kontynuował edukację w Akademii Wojsk Obrony Powietrznej. W 2000 roku ukończył studia na uniwersytecie, a w 2010 roku Akademię Wojskową Sztabu Generalnego.

Generał pułkownik Wiktor Afzałow do tej pory rzadko zabierał głos publicznie. Na zdjęciu jego występ podczas telekonferencji z przedstawicielami Ministerstwa Obrony FR.

Wiktor Afzałow przeszedł karierę od szefa kierowania walką dywizjonu rakiet przeciwlotniczych w korpusie obrony powietrznej aż do stanowiska szefa sztabu i pierwszego zastępcy dowódcy Sił Powietrznych i OPL. W lipcu 2017 roku Wiktor Afzałow został mianowany dowódcą Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej Wschodniego Okręgu Wojskowego. W 2018 roku został szefem sztabu i pierwszym zastępcą dowódcy WKS. W 2022 roku prezydent Władimir Putin nadał Wiktorowi Afzałowowi stopień generała pułkownika.

Wzlot i upadek gen. Surowikina

Poprzedzający Afzałowa generał armii Siergiej Surowikin wykazał się jako bezwzględny, lecz skuteczny dowódca Połączonej Grupy Wojsk Rosyjskich w Syrii, odbywając na tym stanowisku dwie tury – od marca do grudnia 2017 roku oraz od stycznia do kwietnia 2019 roku. Na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej gen, Surowikin został powołany 31 października 2017 roku. Nadal sprawując tę funkcję 8 października 2022 roku został mianowany dodatkowo dowódcą Połączonej Grupy Wojsk Rosyjskich w operacji wojskowej na Ukrainie. 11 stycznia 2023 roku prezydent Władimir Putin usunął Surowikina ze stanowiska dowódcy wojsk rosyjskich na Ukrainie i powołał na to miejsce gen. Walerija Gierasimowa, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji. Wówczas gen. Surowikin został przesunięty na zastępcę Gierasimowa i wspierał go w dowodzeniu wojskami na Ukrainie.

Generał armii Siergiej Surowikin jeszcze jako dowódca WKS.

W czerwcu 2023 roku, tuż po buncie wagnerowców Jewgienija Prigożyna, formalnie dowodzący WKS gen. Siergiej Surowikin nagle przestał pokazywać się publicznie, chociaż wcześniej dość chętnie występował w mediach. Zdobył z resztą w Rosji sporą popularność i zbudował własną legendę surowego, lecz sprawiedliwego i skutecznego przywódcy. Niemniej na szczytach kremlowskiej władzy podejrzewano, że wiedział on o przygotowaniach do buntu, którego celem była zmiana kierownictwa rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W związku z tym po zakończeniu buntu miał podobno zostać objęty jakimś rodzajem aresztu domowego za sprzyjanie Grupie Wagnera, której był honorowym członkiem. Pod koniec sierpnia okazało się, że gen. Surowikin został trwale usunięty ze stanowiska dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych oraz przestał być zastępcą dowódcy Połączonej Grupy Sił Rosyjskich na Ukrainie. Ministerstwo Obrony FR oficjalnie nie ogłosiło jego rezygnacji, ale we wrześniu ze strony internetowej resortu po prostu zniknęły wzmianki o generale. Faktycznie od 22 sierpnia funkcję pełniącego obowiązki dowódcy WKS sprawował gen. Wiktor Afzałow. Obecnie Afzałow otrzymał to stanowisko na stałe.

Gen. Siergiej Surowikin podczas pobytu w Algerii we wrześniu bieżącego roku.

Nie wiadomo jakie obecnie stanowisko zajmuje pozbawiony eksponowanych funkcji gen. Surowikin i jakie ma zadania. Dało się tylko zauważyć, że we wrześniu bieżącego roku odwiedził Algierię w składzie oficjalnej delegacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Fakt ten ujawniła przypadkowo strona algierska – 13 września na Facebooku meczetu Abd al-Hamida Ben Badisa w Oranie pojawiły się zdjęcia Surowikina w cywilnym ubiorze zamiast munduru. Na początku października gen. Surowikin udzielił pierwszego komentarza od czasu buntu Grupy Wagnera. Zapytany przez dziennikarzy o miejsce służby Surowikin odpowiedział krótko: „Służę Ojczyźnie. Żadnych więcej komentarzy” – podaje gazeta „Izwiestia”.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X