• Wtorek, 23 lipca 2024
X

Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2021 roku – nowe szkolno-treningowe statki powietrzne

Dostawy kolejnych M-346

W październiku i listopadzie 2020 roku na lotnisko 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie przybyły cztery kolejne samoloty M-346 Bielik. Dołączyły one do ośmiu Bielików już posiadanych przez Siły Powietrzne. Kontrakt z marca 2018 roku oprócz dostawy czterech M-346 przewidywał również zakup siedmiu stanowisk symulatorowych. W umowie z koncernem Leonardo znalazły się również zapisy dotyczące ewentualnego zakupu dodatkowych czterech Bielików. Z opcji tej skorzystano już w grudniu tego samego roku, zatem docelowo park maszyn tego typu osiągnie 16 egzemplarzy. Dostawy tej ostatniej czwórki M-346 mają zakończyć się w październiku 2022 roku.

Samolot Leonardo M-346 Bielik.

Jednolity Orlik Advanced

Aktualnie trwają dostawy samolotów szkolnych PZL-130 Orlik, które przechodzą modernizację do jednolitego standardu, zwanego Advanced. Wykonawcą tych prac są należące do Airbusa zakłady PZL „Warszawa-Okęcie”. Na podstawie umowy z lutego 2017 roku 16 samolotów PZL-130 Orlik, które reprezentowały wersję TC-II z awioniką marki Garmin, otrzymało tylko część nowego wyposażenia pilotażowo-nawigacyjnego. Pierwszy tak zmodyfikowany samolot przekazano w sierpniu 2018 roku, dostawa ostatniej maszyny powinna nastąpić w br. Z kolei zakontraktowana w grudniu 2017 roku przebudowa 12 samolotów z wariantu TC-I do wersji TC-II Advanced obejmuje wymianę skrzydeł, ogonów, śmigieł i silników (w rezultacie czego płatowce wracają od producenta z wyzerowanym resursem, który wynosi 12 tys. godzin) oraz wprowadzenie nowoczesnej awioniki. Modernizacja pozwala na wprowadzenie systemu serwisowego opartego o stan techniczny zamiast resursu kalendarzowego, co skutkuje oszczędnościami w kosztach operacyjnych. Wykonawca dostarczył dotychczas pięć zmodernizowanych samolotów, z których pierwszy trafił do użytkownika w czerwcu 2020 roku. Odbiór pozostałych siedmiu powinien zostać zrealizowany do końca kwietnia 2022 roku.

Z kolei w styczniu 2021 roku 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego odebrało nowy symulator samolotu PZL-130 TC-II, na którym ćwiczyć będą podchorążowie oraz instruktorzy Orlików. Zamówiono go w lipcu 2016 roku i pierwotnie był przeznaczony dla bazy w Radomiu, lecz ostatecznie zainstalowany został w dęblińskim centrum symulatorowym, gdzie będzie służył nauce podchorążych w zakresie procedur awaryjnych, uruchamiania silnika, kołowania, startu i lądowania oraz wykonania zadań przewidzianych w programie szkolenia lotniczego.

Nowe nabytki Lotniczej Akademii Wojskowej

Flota Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW), a konkretnie wchodzącego w jej skład Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL), jest cały czas rozbudowywana i unowocześniana. Ostatnie lata to okres zintensyfikowanego pozyskiwania nowego sprzętu. W maju 2020 roku doszło do zamówienia sześciu samolotów szkolno-treningowych Diamond DA-20C1, wszystkie dostarczono w listopadzie i grudniu tego samego roku. W rezultacie flota ACSL LAW rozrosła się do 14 maszyn tego typu. Umowa obejmowała także wyposażenie dla organizacji obsługowej w Dęblinie, niezbędne do prowadzenia obsług okresowych oraz remontów silników i płatowców. Uczelnia wykorzystuje tego typu statki powietrzne podczas szkolenia selekcyjnego dla kandydatów na pilotów Sił Zbrojnych RP. Zwiększenie floty powietrznej pozwoli na rezygnację z dzierżawy samolotów od podmiotów zewnętrznych, co stworzy warunki do całkowitego uniezależnienia się LAW od cywilnego rynku lotniczego. W przyszłości planowany jest zakup kolejnych statków powietrznych, w tym jednosilnikowych śmigłowców o napędzie tłokowym.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X