• Piątek, 17 maja 2024
X

Śmigłowiec wielozadaniowy H145M – nie tylko do szkolenia polskich pilotów

W ramach programu pozyskania nowych polskich śmigłowców przeznaczonych do szkolenia podstawowego, który został uruchomiony w styczniu tego roku, Airbus Helicopters proponuje system szkolenia pilotów śmigłowców, bazujący na dwusilnikowym modelu H145M.

Oferta jest odpowiedzią na wyrażane przez nasze lotnictwo zapotrzebowanie na nowy system przygotowania załóg wiropłatów wojskowych, których flota będzie w następnych latach powiększać się i radykalnie unowocześniać. Warto przypomnieć, że obecnie program szkolenia przyszłych pilotów wiropłatów jest realizowany na zupełnie przestarzałych śmigłowcach Mi-2 pochodzących z lat 80. i jedynie nieco nowocześniejszych SW-4 Puszczyk. W związku z tym planowane jest pozyskanie zintegrowanego systemu szkolenia polskich pilotów śmigłowców wojskowych.

Używany w Polsce w roli dwusilnikowej maszyny szkolnej Mi-2 nie przystaje już do obecnych standardów, które reprezentują ostatnio nabywane wiropłaty pochodzenia zachodniego.

Należy podkreślić, że chodzi nie tylko nowe śmigłowce, ale też cały system szkolenia pilotów wiropłatów dla wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych, bazujący na śmigłowcach i podsystemie symulatorów i trenażerów, a także pakietu logistycznego, usługi wsparcia materiałowego, pakietu szkoleniowego oraz przystosowania bądź budowy odpowiedniej infrastruktury dla wyżej wymienionych środków. Wiadomo również, że 24 nowe śmigłowce powinny być w konfiguracji do prowadzenia szkolenia z użyciem lotniczych środków bojowych.

Analizy dotyczące konieczności wdrożenia nowego procesu szkolenia, prowadzone również przez polską stronę, wskazują, że nieefektywne i niecelowe jest rozpoczynanie szkolenia przyszłych pilotów nowoczesnych maszyn w rodzaju bojowych Apache lub wielozadaniowych Blackhawk, które są lub będą kupowane dla polskiego wojska, na śmigłowcach takich, jak Mi-2. Przeskok generacyjny pomiędzy poradziecką maszyną z mechanicznym układem sterowania i kabiną z analogowymi przyrządami pilotażowo-nawigacyjnymi, a nowoczesnymi śmigłowcami wyposażonymi w zaawansowane elektroniczne systemy kontroli lotu oraz cyfrowe kokpity z monitorami wielofunkcyjnymi, jest tak duży, że w praktyce pilota, który latał wcześniej na Mi-2 należy uczyć „od początku”.

Proponowany system szkolenia pilotów, zaprezentowany przez przedstawicieli Airbus Helicopters pod nazwą Airbus Military Training Concept, jest zorganizowany zgodnie z filozofią długoterminowego i zrównoważonego rozwoju zdolności FIC (Fundamental Inputs to Capability). Budowa systemu szkolenia jest procesem złożonym i przewidzianym na lata, ponieważ zwiększa się zarówno liczba koniecznych do wyszkolenia pilotów, jak i poziom techniczny samych śmigłowców i sprzętu obsługi naziemnej. System szkolenia według koncepcji Airbus Helicopters opiera się na ścisłej współpracy firmy i wojskowego partnera narodowego. System szkolenia według FIC jest zarządzany przez partnera wojskowego i obejmuje:

  • podsystem organizacyjny (struktura i organizacja zadań) oraz podsystem kierowania i kontroli (kierownictwo i delegacje uprawnień);
  • podsystem personelu (instruktorzy – dostawa kompetencji);
  • podsystem wykonawczy szkolenia (szkolenie indywidualne i zbiorowe na poziomie formacji w celu osiągnięcia kamieni milowych w zakresie zdolności IOC/FOC (Initial Operational Capability/Full Operational Capability);
  • główne systemy szkoleniowe (śmigłowce, symulatory, trenażery);
  • obiekty szkoleniowe i infrastrukturę (wspierającą dostawę, utrzymanie i obsługę zdolności);
  • zaopatrzenie (części zamienne, materiały eksploatacyjne itp.) i wsparcie (projektowanie, konserwacja, dostawy, szkolenia);
  • przemysł (współpraca z podmiotami przemysłowymi w celu utrzymania łańcucha dostaw produktów i usług).

H145 Jupiter HT1 wykorzystywany do szkolenia brytyjskich pilotów w bazie RAF Shawbury.

System szkolenia Airbusa opiera się na głównym centrum zlokalizowanym w Marignane we Francji oraz rozmieszczonych na całym świecie 18 centrach treningowych i symulacyjnych TSC (Training and/or Simulation Center), 23 centrach symulatorów FFS (Full Flight Simulator), dwóch centrach FNFT i dwóch ośrodkach szkolenia podstawowego AI, a także jednym centrum szkolenia mechaników. Wszystkie są zorganizowane w Akademię Treningową Airbusa (Airbus Training Academy), realizującą wszystkie wymagane poziomy szkolenia pilotów i obsługi naziemnej. Realizowane programy szkolenia obejmują m.in. szkolenie podstawowe, sytuacje awaryjne, szkolenie instruktorskie, szkolenie procedur, przeszkolenie na dany typ. W zakresie poszczególnych programów mogą być prowadzone szkolenia okresowe/odświeżające, szkolenie w lotach według przyrządów (IFR) oraz przedłużenie i odnowienie uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów, szkolenie w lotach z wykorzystaniem przyrządów noktowizyjnych (NVG), szkolenie wspólne (MCC), szkolenie załóg ratownictwa medycznego (EMS), szkolenie w lotach na platformy wiertnicze i lądowaniach na jednostkach pływających.

W procesie szkolenia wykorzystywane są komputerowe emulatory systemów, makiety sprzętu lotniczego i wyposażenia wsparcia, komputerowe trenażery awioniczne, trenażery procedur w kokpicie, pełne symulatory lotu FTD3 (Flight Training Device) oraz śmigłowce (typ w zależności od zamówienia odbiorcy). Jeśli chodzi o symulatory, są to urządzenia opracowane i zbudowane przez specjalistów Airbusa z kabinami odwzorowującymi dokładnie kokpity określonego typu śmigłowca i wykorzystujące oryginalne oprogramowanie awioniczne. Dzięki temu zapewniony jest wysoki poziom odwzorowania rzeczywistego zachowania statku powietrznego w locie, a system operacyjny umożliwia generowanie sytuacji krytycznych w prostych lub złożonych warunkach zewnętrznych, np. w czasie lotu z jednym pilotem, w operacjach nocnych, w czasie lotu przyrządowego (IMC) lub przy złej pogodzie.

Airbus H145M jest wszechstronną maszyną i bardzo popularną wśród sił zbrojnych całego świata. Na zdjęciu śmigłowiec w barwach US Army, gdzie służy pod oznaczeniem UH-72 Lakota.

W tym zakresie warto wskazać, że budowa systemu szkolenia pilotów wiropłatów na świecie realizowana jest według kilku różniących się koncepcji. Warto w tym miejscu wskazać rozwiązanie brytyjskie, polegające na wykupie tzw. godzin szkoleniowych (statki powietrzne pozostają własnością wynajmującego) lub rozwiązanie amerykańskie (a także polskie), w którym śmigłowce i cała infrastruktura jest własnością użytkownika, a producent sprzętu realizuje zadania wsparcia materiałowego i technicznego. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety a wybór konkretnego modelu zależy od wielu czynników, w tym możliwości finansowych nabywcy, ale także od innych uwarunkowań. Śmigłowce szkolne eksploatowane w czasie pokoju, które są równocześnie maszynami wielozadaniowymi, mogą być w czasie kryzysu lub konfliktu wykorzystane do różnych innych zadań. Wymagane przez stronę polską rozwiązanie polegające na budowie pełnej infrastruktury w kraju wydaje się w obecnej sytuacji najwłaściwsze. W związku z tym oferta Airbus Helicopters obejmuje dostarczenie systemu szkoleniowego, czyli śmigłowców H145M oraz symulatorów i trenażerów oraz realizację działań zaopatrzeniowych i przemysłowych. Pozostałe elementy, w tym budowa infrastruktury, mają być realizowane przez nasze wojsko. Istotne jest również, że w przypadku zakupu H145M działania serwisowe będą – według deklaracji Airbus Helicopters – realizowane w Polsce w oparciu o wojskowe zakłady lotnicze.

Dodatkowo, przedstawiciele Airbus Helicopter podkreślają, że H145M – jako śmigłowiec o sporym jak na maszynę tej klasy udźwigu i dużym nadmiarze mocy – jest dobrze predestynowany do szkolenia na docelowe śmigłowce bojowe i wielozadaniowe, charakteryzujące się wysoką dynamiką lotu. Poza tym strona polska wymaga, aby nowe śmigłowce były dostosowane do prowadzenia szkolenia z użyciem lotniczych środków bojowych. H145M może być wyposażony w system desantowania, ochronę balistyczną, a także system samoobrony, a także w system uzbrojenie HForce obejmujący nahełmowy system celowniczy, komputer uzbrojenia i pulpity sterowania, pozwalający na użycie kierowanych i niekierowanych środków bojowych, w tym różnych pocisków rakietowych. Osiągi maszyny umożliwiają jej użycie w warunkach konfliktu zbrojnego – możliwe zakresy zastosowania odpowiednio wyposażonego (głowica optoelektroniczna, opancerzenie, system samoobrony) i uzbrojonego (pociski kierowane i niekierowane) śmigłowca to m.in. zwalczanie pojazdów opancerzonych, rozpoznanie i wskazywanie celów, czy przerzut i wsparcie sił specjalnych.

Reklama

Najnowsze czasopisma

Zobacz wszystkie
X
Facebook
Twitter
X

Dołącz do nas

X